Chráňme
našu Rozálku!

Vážení spoluobčania,

rozhodli sme sa spustiť petíciu “CHRÁŇME NAŠU ROZÁLKU”, ktorou chceme chrániť toto jedinečné územie, významné a drahé pre väčšinu Pezinčanov, pred tými, ktorí uprednostňujú osobné záujmy pred záujmom verejným. Občianskou petíciou chceme zaviazať vedenie mesta, aby využilo všetky zákonné prostriedky a prijalo opatrenia, zamedzujúce prenájom, predaj a iné nakladanie s týmto majetkom mesta a jasne vylúčilo akúkoľvek výstavbu v tomto priestore. Takéto opatrenia musia platiť minimálne na čas potrebný k zorganizovaniu verejnej diskusie a následnému verejnému hlasovaniu o ďalšom využití Rozálky. Rozálka je krásna, aj keď dnes trošku zanedbaná súčasť nášho mesta. Patrí nám všetkým, ktorí majú Pezinok radi a majú s našim mestom dobré úmysly. A tak to musí aj zostať.

Pred niekoľkými mesiacmi som po prvý krát verejne upozornil na fakt a obavy ľudí, že osud tohto výnimočného miesta môže byť ohrozený. Že pokusy developerov o ovládnutie Rozálky treba raz a navždy eliminovať. Mnohí moje obavy spochybňovali, vedenie mesta nevynímajúc.

Dňa 4. 9. 2018 si občania mohli na webovej stránke mesta prečítať oznam, v ktorom sa uvádza, že spoločnosť Greenwill, o.z. z Limbachu žiada mesto o dlhodobý prenájom pozemkov v celko-vej výmere 10 042 m² na 20, alebo ešte lepšie 30 rokov. Milí Pezinčania, viete kde? No predsa na Rozálke!

Je nad slnko jasnejšie, že takáto žiadosť dnes, pár dní pred komunálnymi voľbami, nemôže prejsť cez primátora ani cez mestské zastupiteľstvo. Bola by to čistá politická samovražda. Ale nikto netuší, čo bude o rok…

Občianskou petíciou „CHRÁŇME NAŠU ROZÁLKU“ chceme vyzvať primátora Pezinka a poslancov mestského zastupiteľstva, aby verejne a jasne deklarovali občanom Pezinka, aké úmysly s Rozálkou majú, aby prijali opatrenia znemožňujúce scudzenie tohto majetku mesta a vyslali tak nspochybniteľný signál všetkým tým, ktorí si na Našu Rozálku brúsia zuby. Je to výzva k súčasnému vedeniu mesta, ale aj k tomu, ktoré vzíde z komunálnych volieb už za 2 mesiace.

Ak Vám nie je osud Rozálky ľahostajný, pridajte sa, prosím, k našej aktivite a podporte našu občiansku petíciu.

Petíciu „CHRÁŇME NAŠU ROZÁLKU” možete podporiť :

elektronicky na www.peticie.com/rozalka,
osobne v kaviarni Muškát, Silvanová 27, alebo v Zelovoci u Slamku, Malokarpatská 21,
stiahnuť si petíciu na www.oravec2018.sk/peticia-rozalka.pdf a následne poslať na adresu P. O. BOX 46, 902 01 Pezinok
podpísať pri stretnutiach s členmi petičného výboru a našimi aktivistami v uliciach Pezinka.

Ďakujeme v mene Rozálky, priatelia!

 

  Petícia na stiahnutie