Ochrana osobných údajov

Zapojením sa do komunikácie prostredníctvom webovej stránky www.oravec2018.sk, prípadne poštou prostredníctvom P.O. BOXu na tému “Naša Rozálka” dobrovoľne udeľujete súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov do 31.12.2018 výlučne na účely komunikácie Richarda Oravca, kandidáta na primátora mesta Pezinok, s Vašou osobou. Svoj dobrovoľný súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou na horeuvedenej poštovej alebo mailovej adrese richard@oravec2018.sk.