Môj program

O post nového primátora Pezinka sa uchádzam s plnou vážnosťou a plným nasadením. Vždy sa snažím robiť veci na 100%. Nemám prichystané nijaké zadné vrátka, nerobím to, aby som sa len zviditeľnil, nerobím to, lebo by som sa inak nedokázal uživiť, nie som “povinným kandidátom” nijakej politickej strany a nekandidujem ani preto, aby som inému kandidátovi znižoval percentá.
Kandidujem, pretože chcem nášmu mestu dať nový impulz. Urobím všetko pre to, aby sme naplno využili jeho potenciál, urobím všetko pre to, aby bol Pezinok čoraz lepším miestom pre život. Aby sme mohli byť všetci právom hrdí a šťastní, že žijeme práve tu. Toto je môj program, môj plán a môj záväzok. Takto chcem a budem pracovať pre vás. Ďakujem za každý váš hlas.

1. DEŇ V ÚRADE

zriadim “Radu starších a mladých” z radov občanov – poradný tím primátora
zriadim v prospech občanov post ombudsmana pre fungovanie stavebného úradu, dodržiavanie stavebného zákona a dodržiavanie zákonnosti na Mestskom úrade
verejne sprístupním kalendár primátora a vedúcich zamestnancov úradu, aby bolo jasné s kým a o čom rokujú a ako trávia svoj pracovný čas
budem trvať na tom, aby v mestských komisiách boli v prevahe občania-odborníci a menej poslancov
prvoradou úlohou Mestskej polície bude okrem zabezpečenia bezpečnosti dohľad nad dodržiavaním ekologických noriem: vymetieme čierne skládky z mesta, nesmú vznikať nové
sprístupním kalendár kosenia trávnatých plôch, polievania zelených plôch, kríkov a stromov a čistenia mesta, aby občania mohli kontrolovať vykonávanie týchto činnosti, ktorých frekvencia sa musí zvýšiť a v horúcich letných dňoch zabezpečím polievanie ulíc
zmluvy, ktoré uzatvorí mestský úrad s inými subjektami, budú nad rámec zákona zverejnené minimálne 5 pracovných dní pred ich podpisom

1. ROK V ÚRADE

rozbehnem motivačnú kampaň “Mať trvalý pobyt v Pezinku sa oplatí” – Pezinčania musia byť zvýhodnení, mesto nesmie viac strácať tak potrebné peniaze (300€ ročne za každého občana s trvalým pobytom). V tejto súvislosti zavediem Kartu Pezinčana a novú parkovaciu politiku v prospech občanov s trvalým pobytom.
spustím revitalizáciu detských ihrísk a pripravím plán výstavby nových tam, kde chýbajú
spustím pasportizáciu majetku mesta a zelene: musíme vedieť na čom vlastne mesto je a musíme mať presný plán rekonštrukcie ciest a chodníkov, ako aj nehnuteľností vo vlastníctve mesta
zavediem školské autobusy, aby sme odľahčili dopravu v meste hlavne v ranných hodinách
zabezpečím sprehľadnenie rozpočtu mesta po jeho odbornej analýze
časť rozpočtu mesta bude participatívna – o použití časti rozpočtu budú rozhodovať priamo občania
pripravím a ponúknem systémové riešenie parkovacích miest, najmä na sídliskách, vrátane parkovania v centre mesta
spustím revitalizáciu psích kútikov, presadím, aby daň vybratá od občanov za psov bola použitá výhradne na psie kútiky, koše na psie exkrementy aj so spotrebným materiálom (sáčky do košov)
spravím maximum, aby občan s úradom mohol komunikovať elektronicky
od prvého roku budem občanom predkladať odpočet svojej práce a budem trvať na tom, aby takýto odpočet robili aj zvolení poslanci
ručím za to, že Pezinské mestské noviny a televízia budú modernizované a nebudú slúžiť len na propagáciu jednej osoby, ale budú objektívnymi médiami

1. VOLEBNÉ OBDOBIE V ÚRADE

pripravím potrebnú dokumentáciu a presadím výstavbu severného obchvatu mesta – nebudem sa spoliehať na plané sľuby žiadnej vlády
každoročne vysadím minimálne 200 stromov a to hlavne na sídliskách a zelených ranách mesta, akou je napríklad Panský chodník. O ich umiestnení budú rozhodovať obyvatelia s pomocou hlavného architekta mesta
podporím kultúru, šport a komunitné aktivity štedrejšími grantami, o ich trasparentné rozdeľovanie a využívanie bude dbať nezávislá komisia
presadím vybudovanie 4 km cyklotrás s napojením na jestvujúcu “Juravu” a začnem dialóg so Sencom o vybudovaní spoločnej cyklotrasy medzi našimi mestami
osobne podporím každú rozumnú aktivitu, ktorá zabezpečí pracovné miesta pre Pezinčanov, aby sme nemuseli za prácou cestovať
pripravím projekt nového moderného seniorského domova
vynaložím snahu o čo najrozsiahlejšie zavedenie separovaného zberu odpadu
predložím na verejnú diskusiu plán riešenia území Rozálka a CO sklady, aby najlepšie vyhovovali potrebám Pezinčanov a následne predložím koncepčný materiál do Mestského zastupiteľstva
zoberiem si osobnú záštitu nad vinárskou, baníckou a kultúrnou tradíciou Pezinka